browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kącik muzyczny

Podnóża moich gór

Oto i wersja śpiewana wiersza Olgi Małkowskiej  

Categories: Aktualności, Kącik muzyczny | Tags: , , , , | Leave a comment

kącik muzyczny na wendyj

piosenki do nauki na Rajd Wendyjski pod lilii znakiem pod zaglami zawiszy wszystko mu jedno ku orlej perci podnoza moich gor niechze leca nasze pieśni plona zary watr harcerska dola i tak sobie swista ledwie skowronki

Categories: Aktualności, Kącik muzyczny | Tags: , , , | Leave a comment

kącik muzyczny

Bądź gotów! – pobierz piosenkę tutaj możecie posłuchać nowo poznanych piosenek: krajka Polanka pieśń gromady włóczęgów   pod lilii znakiem pod zaglami zawiszy wszystko mu jedno ku orlej perci podnoza moich gor niechze leca nasze pieśni plona zary watr harcerska dola i tak sobie swista ledwie skowronki  

Categories: Aktualności, Kącik muzyczny | Tags: , , | Leave a comment