browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dla rodziców

Numery kont bankowych

Zgoda na przynależenie do drużyny

InSkładki harcerskie wpłacamy na poniższe konta

harcerki:

tytułem „składka harcerska imię i nazwisko”

konto bankowe Szczepu: 14 2490 0005 0000 4600 1468 7817 (alior bank)

harcerki: XIII ŚDH „Dewajtis” im. Ireny Sedlaczek
tel. 515 319 745
konto drużyny: 19 2490 0005 0000 4600 9194 5317 (alior)

harcerze: XIII ŚDH „Sten” im. Stanisława Sedlaczka
tel. 698 648 363
konto Sten: 97 2490 0005 0000 4600 1056 5084

zuchenki (kl. I-III): XIII ŚGZ „Strażniczki Aurory”
tel. 729 329 538
konto zuchenki: 75 2490 0005 0000 4600 6395 3504