browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konta bankowe

Składki harcerskie można wpłacać na poniższe konta

tytułem „składka harcerska imię i nazwisko”

 

 

harcerki: XIII ŚDH „Dewajtis” im. Ireny Sedlaczek
konto drużyny: 19 2490 0005 0000 4600 9194 5317 (alior)

harcerze: XIII ŚDH „Sten” im. Stanisława Sedlaczka
konto Sten: 97 2490 0005 0000 4600 1056 5084

zuchenki (kl. I-III): XIII ŚGZ „Strażniczki Aurory”
konto zuchenki: 75 2490 0005 0000 4600 6395 3504

konto bankowe Szczepu: 14 2490 0005 0000 4600 1468 7817 (alior bank)