browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prawo Harcerskie

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/ym Prawu Harcerskiemu.

 

PRAWO HARCERSKIE
1. Harcerka/harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerki/harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerka/harcerz jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerka/harcerz w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
5. Harcerka/harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerka/harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerka/harcerz jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerka/harcerz jest zawsze pogodna.
9. Harcerka/harcerz jest oszczędna i ofiarna.
10. Harcerka/harcerz jest czysta w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Komentarz_do_Prawa_Harcerskiego


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *