Ważne postaci

Andrzej Małkowski – założyciel harcerstwa w Polsce

Jadwiga Falkowska

Olave St. Clair Soames – żona Bi-Pi

ks. Wincenty Frelichowski – patron harcerzy

Maria Wocalewska

Olga Drahanowska-Małkowska – założycielka harcerstwa w Polsce